Wiadomość                                                        

Stosownie do zaleceń władz stanowych, nasze placówki w Chicago i Des Plaines są czynni.